LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

Start

Walne sprawozdawczo -wyborcze

W dniu 10 czerwca 2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej.

Przybyłych członków przywitał Prezes Lechosław Juszczyk.

Na przewodniczącego zgromadzenia wybrano pana Grzegorza Bujaka.

Przyjęto porządek obrad.

Wybrano komisję skrutacyjną, wniosków i uchwał w składzie: Aneta Winter Dziurowicz , Janusz Łopatka oraz sekretarza Zgromadzenia – Łukasza Kolbera.

 

Dyrektor ZIG przedstawił bilans, sprawozdanie finansowe, rachunek wyników oraz sprawozdanie merytoryczne. Po krótkiej dyskusji uczestnicy walnego przeszli do głosowania. Wszystkie dokumenty zostały zatwierdzone a uchwała podjęta.

 

Następnie Prezes Izby pan Lechosław Juszczyk złożył rezygnację
z zajmowanego stanowiska a także złożył dymisję całej Rady jednocześnie rekomendując na stanowisko Prezesa pana Piotra Gila. Był to jedyny kandydat. Został przegłosowany jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wybory do Rady. Zgłoszonych zostało
4 kandydatów. Przeprowadzono wybory. Jednogłośnie zatwierdzono skład nowej Rady.

Komisja skrutacyjna stwierdziła ważność wyborów oraz wybór nowych przedstawicieli Rady:

- Aldona Węgrzynowicz – Wiceprezes

- Andrzej Malinowski – członek

- Ewa Fudali – Bondel – członek

- Lechosław Juszczyk – członek

Walne Zgromadzenie zatwierdziło uchwały o wyborze Prezesa oraz członków Rady.

Dyrektor ZIG przedstawił plan kolejnych działań na dalsze miesiące roku 2019 po czym wywiązała się dyskusja.

Obrady na tym zakończono.