Tydzień Przedsiębiorcy

Od 23 do 27 września organizowany był przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju Tydzień Przedsiębiorcy. W ramach wydarzenia odbywały się wykłady, prelekcje, seminaria oraz konsultacje dla przedsiębiorców.

 

 

Zagłębiowska Izba Gospodarcza w ramach współpracy z ZUS zorganizowała seminarium dla kadrowców, księgowych z firm z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Tematem były: zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych oraz świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczeń społecznych.

 

 

Natomiast Wiceprezes Izby Pani Aldona Węgrzynowicz wygłosiła referat nt "Obsługi medialnej w sytuacjach kryzysowych w firmie" podczas spotkania inauguracyjnego w siedzibie oddziału ZUS w Sosnowcu.