LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

Szkolenia ZUS

Zapraszamy na szkolenia ZUS z zakresu:

- Zasady sporządzania przez zakład pracy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu „ZUS RP-7” – praktyczne przykłady

- Mały ZUS” – nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek

- Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

- Zasiłki z ubezpieczeń Społecznych – warsztaty z naliczania podstaw i naliczanie kwot do wypłaty ( w tym uwzględnienie okresu nieobecności nieusprawiedliwionej)

- Renta rodzinna.