LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

SZKOLENIE: Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych – e-akta

Od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem.

W związku z powyższym zapraszamy przedsiębiorców 19 marca 2019r. o godz. 10.00 do Centrum Aktywności Obywatelskiej znajdującej się w DG przy ul. Sienkiewicza 6a  na szkolenie dotyczące wspomnianego tematu.

Z tematem Państwa zapozna pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w DG.

Elektronizacja akt

Przedsiębiorco, obecnie dokumentację pracowniczą przechowujesz w formie papierowej. Od stycznia br. możesz decydować w jakiej formie chcesz ją przechowywać – papierowo, czy elektronicznie. Możesz też zmienić wcześniej przyjętą formę przechowywania akt pracowniczych.

Krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze jako pracodawca czy zleceniodawca będziesz przechowywał 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

Dla pracowników, których zatrudniłeś po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. możesz skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat,  ale tylko jeśli spełnisz dodatkowe warunki, które wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów czyli:

  • przekażesz do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) oraz
  • raport informacyjny (ZUS RIA).

Natomiast akta pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. przechowujesz przez okres 50 lat.

 

Zapraszam serdecznie

Łukasz Kolber
Dyrektor
Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej