LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

Zmiany w VAT od 1 listopada 2019: Do jakich płatności zaliczkowych stosować obligatoryjny split payment

Co do zasady mechanizm podzielonej płatności dotyczy płatności wynikających z faktur z wykazaną kwotą VAT. Od 1 listopada może być stosowany również do płatności zaliczkowych.

 

Według przepisów, które obowiązują do końca października br. nie jest możliwe opłacanie w ramach split payment zaliczek nieudokumentowanych fakturami. Sytuacja ta dotyczy płatności zaliczkowych dokonywanych na podstawie otrzymanych:

■ faktur pro forma
■ not księgowych
■ wezwań do zapłaty

Obecnie faktura dotycząca płatności zaliczkowej może być wystawiona nawet do 30 dni przed otrzymaniem zaliczki i do 15. dnia miesiąca następnego po jej otrzymaniu.

Sytuacja ta ulegnie zmianie wraz z wprowadzeniem z dniem 1 listopada 2019 r. obligatoryjnego MPP czyli mechanizmu podzielonej płatności oraz grupy nowych regulacji dotyczących split payment.

Czytaj więcej: Zmiany w VAT od 1 listopada 2019: Do jakich płatności zaliczkowych stosować obligatoryjny split...

Korekta w księgach przychodów i kosztów z tytułu rabatów

 

Z umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą może wynikać, że gdy nabywca płaci gotówką lub przed terminem zapłaty albo osiągnął ustalony poziom zakupów, to uzyskuje u sprzedawcy rabat. Jest to określona procentowo lub kwotowo zniżka od ustalonej ceny zakupionego towaru czy materiału. Może zostać udzielona w tym samym roku obrotowym, w którym nastąpiła sprzedaż (zakup), jak i po zakończeniu tego roku. Nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami wyróżnia rabaty transakcyjne, potransakcyjne i tzw. prerabaty.

Czytaj więcej: Korekta w księgach przychodów i kosztów z tytułu rabatów

Jest sposób na dłużników. Co zmieni ustawa antyzatorowa?

Kontrahent zalega z płatnościami? Od 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać krótsze terminy na wywiązanie się z zobowiązań finansowych. Będą też kary dla dłużników.

Jeszcze w sierpniu prezydent podpisał ustawę, której głównym celem jest ograniczenie zatorów płatniczych. Innymi słowy, to nowe regulacje, które mają wzmocnić płynność finansową firm dzięki sprawniejszemu egzekwowaniu długu od partnerów biznesowych.  Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, chodzi o zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym oraz wzmocnienie ochrony prawnej słabszej strony stosunków gospodarczych tj. najmniejszych przedsiębiorstw w stosunku do dużych firm.
Nieterminowe płatności powodem kłopotów finansowych firm

Jak szacuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, obecnie od 80 do 90 procent przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie. Zdarza się, że strony związane są nawet 180-dniowym terminem płatności. Z danych BIG InfoMonitor z marca bieżącego roku wynika, że prawie 50 procent firm spóźniło się z płatnościami nawet o 2 miesiące. Szczególnie narażonym na utratę płynności finansowej sektorem jest budownictwo i transport. W tych branżach ponad 60 procent firm zmaga się z problemem nierzetelnych kontrahentów – podaje BIG InfoMonitor. Ustawa antyzatorowa ma rozwiązać ten problem między innymi dzięki skróceniu terminów spłaty zobowiązań.

Czytaj więcej: Jest sposób na dłużników. Co zmieni ustawa antyzatorowa?

Zmiany w VAT od 1 listopada 2019: Odpowiedzialność solidarna nabywcy za VAT dostawcy

Równolegle z implementowaniem do porządku krajowego obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) wprowadzono również zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe VAT dostawcy.

Podatnik VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz, jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu.

W pierwszej wersji przepisów nowelizujących wskazano, że solidarna odpowiedzialność nabywcy miała mieć zastosowanie w przypadku, gdy wartość netto nabytych w danym miesiącu od jednego podmiotu towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT przekroczy kwotę 12 000 zł. Niemniej ostateczna wersja znowelizowanych przepisów nie przewiduje już limitu kwotowego, po przekroczeniu którego istnieje solidarna odpowiedzialność. Jest to bez wątpienia pogorszenie sytuacji nabywców towarów wrażliwych. I to w porównaniu z przepisami obowiązującymi do końca października 2019 r. na dwóch obszarach:

  • dotyczącego zakresu towarów objętych odpowiedzialnością solidarną oraz
  • dotyczącego limitu transakcji (z 50 000 zł miesięcznie do braku limitu).
Czytaj więcej: Zmiany w VAT od 1 listopada 2019: Odpowiedzialność solidarna nabywcy za VAT dostawcy