LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

Składki ZUS od przychodu - rewolucyjne zmiany od 2019 roku!

Pakiet zmian, jaki przygotował rząd i zapowiedział, wprowadzając między innymi Konstytucję biznesu, ma na celu ułatwienie polskim przedsiębiorcom prowadzenie własnego biznesu. Od stycznia 2019 r. obowiązuje kolejna ulga dla przedsiębiorców, czyli składki ZUS od przychodu. Sprawdź, co się zmieniło!

Zmiany od nowego roku
Nowe przepisy wprowadzają ulgę w opłacaniu składek ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy osiągają niewielkie przychody. Regulacje dotyczące składek ZUS odnajdziemy w "Ustawie z 20 lipca 2018 o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę".

Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki i chcą zgłosić się do składek od przychodu musza się spieszyć. Ja się okazuje, zgłoszenia można dokonać tylko na początku roku, wiec deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA należy przekazać do ZUS do 8 stycznia. Po tym terminie niestety nie będzie możliwości, aby w danym roku skorzystać z tej ulgi. Co ważne, tak samo powinni postąpić przedsiębiorcy, którzy aktualnie opłacają tylko składkę zdrowotną, (np. z powodu pracy na etacie i zwolnienia z opłacania składek społecznych). Jeśli po zakończeniu pracy na etacie, chcieliby opłacać składki ZUS od przychodu, powinni na początku roku przerejestrować się na kod 05 90/05 92 na deklaracji ZUS ZZA.

Pomysły na określenie limitu przychodu przez przedsiębiorcę były różne. Ostatecznie przyjęto, że limit ten będzie wynosić 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w roku poprzednim. Czyli ze składek zależnych od przychodu w 2019 roku mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 63 000 zł. Z czego wynika ta kwota? Otóż w 2018 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2100 zł: 2100 zł x 30 (limit 30-krotności) równa się 63 000 zł.

Pełny artykuł TUTAJ

Źródło: Poradnik Przedsiębiorcy