LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

Stosowanie kas fiskalnych online – obowiązek, terminy, zasady

Jako pierwsi – od 1 stycznia 2020 r. – do stosowania kasy fiskalnej online (umożliwiającej elektroniczny transfer danych transakcyjnych) zobligowani zostali podatnicy świadczący usługi z zakresu mechaniki pojazdowej i wulkanizacji oraz sprzedawcy paliw. Począwszy od 1 lipca 2020 r. obowiązek rejestrowania transakcji w kasach online będą miały podmioty świadczące usługi gastronomiczne, hotelowe oraz zajmujące się sprzedażą węgla i pochodnych paliw stałych.

Tematyka wdrożenia kas fiskalnych on-line od dłuższego czasu stanowiła przedmiot uzgodnień i działań legislacyjnych ze strony Ministerstwa Finansów. Pierwsze zapowiedzi i ustalenia dotyczące założeń funkcjonowania elektronicznych kas rejestrujących pojawiły się w 2017 r. W założeniu projektodawcy stosowanie kas fiskalnych online przez podatników miało być możliwe już w styczniu 2018 r., jednakże meandry procesu ustawodawczego spowodowały, że faktyczne wejście w życie przepisów w tym zakresie uległo przesunięciu.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy nr 2503) został skierowany do prac sejmowych dopiero pod koniec kwietnia 2018 r. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 15 czerwca 2018 r. projekt nowelizacji ustawy VAT na długi okres czasu ugrzązł w sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Prace nad projektem radykalnie przyspieszyły w marcu 2019 r. – w dniu 15 marca 2019 r. ustawę z pewnymi poprawkami w stosunku do proponowanej przez rząd wersji uchwalił Sejm, a następnie – bez wnoszenia dalszych poprawek – Senat.

Ustawa nowelizująca została 3 kwietnia 2019 r. podpisana przez Prezydenta RP  i oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.        

Źródło: Infor.pl

Więcej informacji TUTAJ