LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

Odprawy mogą być różnicowane w zależności od umowy

Świadczenie wypłacane w związku z rozwiązaniem stałej umowy może być wyższe od tego należnego w razie zakończenia kontraktu terminowego.

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony wynika z okoliczności, których nie przewidziano w chwili jej zawarcia i które zakłócają normalny przebieg stosunku pracy. Dlatego odprawa dla pracujących na tej podstawie może być wyższa od tej przysługującej zatrudnionym do wykonania konkretnej usługi. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 kwietnia 2019 r.

Sprawa dotyczyła firmy Cobra, która zobowiązała się m.in. do odczytu liczników energii elektrycznej oraz ich instalowania i wymiany na terenie jednej z hiszpańskich prowincji. Usługę tę podjęto na podstawie umowy z dystrybutorem energii elektrycznej i gazu. W celu realizacji kontraktu spółka zatrudniła pracowników na czas określony. Po ponad trzech latach dystrybutor rozwiązał kontrakt. W związku z tym Cobra poinformowała pracowników, że ich czasowe kontrakty ustają i przysługuje im odprawa (w wysokości 12 dniówek za każdy rok przepracowany w firmie). Dodatkowo pracodawca wszczął procedurę zwolnienia grupowego, która objęła 72 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony (oni również wykonywali zadania w ramach realizacji umowy z dystrybutorem). Tym osobom przysługuje odprawa w wysokości 20 dniówek. Pracownicy zaskarżyli zwolnienia, a ich sprawa trafiła do sądu II instancji, który powziął wątpliwości co do tego, czy odmienne traktowanie pracowników w zakresie wysokości odprawy jest zgodne z porozumieniem ramowym w sprawie pracy na czas określony stanowiącym załącznik do dyrektywy Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. (Dz.U. 1999, L 175).

 

Źródło: GazetaPrawna.pl

Więcej informacji: TUTAJ