LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

Fiskus ostro walczy z luką w CIT. Rykoszetem dostają jednak uczciwe firmy

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 r. były wyższe niż rok wcześniej. Ministerstwo Finansów ma już jednak kolejne pomysły na uszczelnianie systemu na najbliższe lata.

Jak stwierdzono w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2019–2022 (został zaktualizowany w kwietniu br.), pole do uszczelniania VAT nie jest już tak duże, jak w poprzednich latach. Teraz działania uszczelniające system podatkowy mają być skierowane na podatki dochodowe oraz „na inne daniny publiczne, m.in. na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz opłaty i daniny środowiskowe”.

Firmy wciąż unikają opodatkowania

W Wieloletnim Planie Finansowym resort przyznaje, że dotychczasowe działania uszczelniające podatki dochodowe przynoszą wymierne efekty. Przy czym zaznacza, że w 2018 r. najwyższe tempo wzrostu w tym zakresie osiągnięto właśnie z CIT. I co najważniejsze, przewyższyło ono znacznie nominalne tempo wzrostu gospodarczego (patrz też: infografika). To z kolei wskazuje to, że fiskusowi przynajmniej częściowo udało się wyeliminować działania firm zmierzające do unikania opodatkowania.

Czytaj więcej: Fiskus ostro walczy z luką w CIT. Rykoszetem dostają jednak uczciwe firmy

Odprawy mogą być różnicowane w zależności od umowy

Świadczenie wypłacane w związku z rozwiązaniem stałej umowy może być wyższe od tego należnego w razie zakończenia kontraktu terminowego.

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony wynika z okoliczności, których nie przewidziano w chwili jej zawarcia i które zakłócają normalny przebieg stosunku pracy. Dlatego odprawa dla pracujących na tej podstawie może być wyższa od tej przysługującej zatrudnionym do wykonania konkretnej usługi. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej: Odprawy mogą być różnicowane w zależności od umowy

Jaką większością głosów rada nadzorcza spółki z o.o. podejmuje uchwały?

W praktyce ścierają się dwa poglądy: dla jednych wystarczy większość zwykła, dla innych – bezwzględna. Najbezpieczniej jest uregulować tę kwestię w umowie.

Zgodnie z art. 222 par. 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) rada nadzorcza spółki z o.o. podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy zostali zaproszeni. Przy czym umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej. Ten przepis k.s.h. ‒ jak i pozostałe regulujące organizację i funkcjonowanie spółki z o.o. ‒ nie przewiduje jednak, jaką większością rada nadzorcza podejmuje owe uchwały, tzn. jaka większość głosów jest potrzebna do ich powzięcia (zwykła czy bezwzględna). Podobny problem dotyczy również komisji rewizyjnej, czyli organu, który może być ustanowiony jedynie w spółce z o.o.

Czytaj więcej: Jaką większością głosów rada nadzorcza spółki z o.o. podejmuje uchwały?

MSP: Ustawa antyzatorowa ma pomóc w walce z opóźnieniami w płatnościach

90 proc. przedsiębiorców MSP skarży się na opóźnienia w płatnościach; niemal połowa deklaruje w ankietach, że nierzadko ich partnerzy biznesowi wymuszają odległe terminy płatności, a przecież koszty związane z płaceniem po terminie najbardziej obciążają właśnie ten mały biznes, który miewa trudności z płynnością finansową - mówi Marek Niedużak, wiceminister przedsiębiorczości i technologii w rozmowie z Klarą Klinger z DGP.

Wśród najpoważniejszych problemów MSP, przedsiębiorcy z tego sektora wskazują właśnie na problemy z płynnością finansowa czyli terminowymi płatnościami. To dlatego środowisko przedsiębiorców MSP zwróciło uwagę na tę sytuację i poprosiło o interwencję - tłumaczy wiceminister Niedużak. I podkreśla, że jest to działanie niezbędne, bo obecne przepisy są uznawane za zbyt łagodne.

Czytaj więcej: MSP: Ustawa antyzatorowa ma pomóc w walce z opóźnieniami w płatnościach