MENU
Perspektywy
Na blogu Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej eksperci ZIG dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Tu znajdziesz informacje m.in. z zakresu biznesu, prawa, ekonomii, marketingu, które pomogą Ci rozwijać Twoją firmę

Business Meet Up w Dąbrowie Górniczej [ZAREZERWUJ MIEJSCE]

Spotkania, warsztaty dla przedsiębiorców i pracowników, dyskusje, inspiracje, nowe kontakty i biznes, a wszystko to w przestrzeni Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej. Bądź z nami 16 września 2021 roku.

Firma Amister z Piekar Śląski, ekspert w dziedzinie oprogramowania przemysłowego, dołączyła do Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej. Witamy w naszym gronie.

Amister Sp. z o.o. Sp. k. ma 11 lat doświadczenia na rynku oraz 21 lat doświadczenia w przemyśle. Spółka zatrudnia ponad 100 osobom przede wszystkim z terenu Śląska i z Zagłębia. Celem działalności firmy jest rozwój zdolności produkcyjnych klientów Amister, dostarczanie skutecznych rozwiązań technologicznych, poprawa ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Teraz swoją wiedzą i doświadczeniem Amister będzie […]

Spółki komandytowe też zapłacą za pandemię

Przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz 2123; „ustawa nowelizująca”) przewidują m.in. objęcie z dniem 1 stycznia […]

Raport z realizacji zamówienia publicznego w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (dalej: „Ustawa), która obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku, konstruuje nową instytucję jaką jest raport z realizacji zamówienia. Obowiązek sporządzenia raportu z realizacji zamówienia spoczywa – w świetle art. 446 ust. 1 Ustawy – na zamawiającym. Wskazuje się, iż celem wprowadzenia tej instytucji jest zobligowanie […]

TSUE: polskie przepisy dotyczące trzymiesięcznego terminu na rozliczenie WNT są niezgodne z dyrektywą VAT

W wyroku z dnia 18 marca 2021 r. (C-895/19) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, iż polskie przepisy ustawy o VAT w zakresie wykonania prawa do odliczenia VAT związanego z WNT w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy […]

TSUE. VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność

W wyroku z dnia 25 lutego 2021 r. (C-604/19) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, iż przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności w zamian za uiszczenie opłaty stanowi dostawę towarów dla celów podatku od towarów i usług (VAT). Wskazany wyrok zapadł na kanwie sporu pomiędzy Gminą Wrocław a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej […]

Zagłębiowska Izba Gospodarcza, czyli warto działać wspólnie. To rozwija nie tylko Twój biznes, ale i gospodarkę

Mówi się, że w biznesie najważniejsze są relacje, bo gdyby chodziło o liczby, najbogatsi byliby matematycy. Tę zależność widzą również badacze, którzy przyglądają się instytucjom otoczenia biznesu, do jakich należy m.in. Zagłębiowska Izba Gospodarcza. Dla jasności, przytoczmy definicję naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego: Tomasza Dorożyńskiego i Wojciecha Urbaniaka (Link), którzy określili, że instytucje otoczenia biznesu to […]

Chcesz podzielić się swoją wiedzą?

Masz pomysł lub pytanie?

copyright 2021 ZIG