Spotkanie biznesowe

Dnia 10.03.2015r. Zagłębiowska Izba Gospodarcza zorganizowała biznesowe spotkanie informacyjne, skierowane do przedsiębiorców.

 

W ramach spotkania  odbyły się dwie prelekcje:

 

1. Możliwość Wsparcia Przedsiębiorców w ramach programu RPO-WSL –   2014 - 2020

–        temat przedstawiła Kierownik Wydziału Informacji i Promocji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Pani Adriana Witkowska - Konieczny.

prezentacja do pobrania: scp_innowacje

 

2. Plany Inwestycyjne Gminy Dąbrowa Górnicza w latach 2015-2018

temat przybliżył Naczelnik Wydziału Inwestycji  Pan Rafał Zwoliński.